Friday, November 4, 2011

Buletin Utama TV3 Sonsangkan Berita!

Seksualiti Merdeka bukannya "Pesta Seks Songsang" seperti mana yang telah dilaporkan di Buletin Utama, TV3.

Program ini hanya mengandungi gig muzik, pameran seni, perbincangan, pelancaran buku dan produsi teater, oleh pengamal-pengamal seni tempatan yang berbilang kaum dan berbakat - diantaranya Shanon Shah, Will Quah, Mano Maniam, Amir Muhammad, Low Ngai Yuen, Jit Murad, Farish Noor, dan lain-lain. Tiada apa pun aktiviti yang boleh 'merosakkan akhlak'. Bacalah review mini di bawah:

"I've been to the festival in the past, since 2008, and I could tell you, I've never felt more Malaysian. Everyone regardless of race, sexuality or religion respected each other; people were intelligent, the performers were inspiring, and the atmosphere, beautiful. There was hope for the country - integrated, peaceful, and full of love/compassion... It was like Utopia."

http://www.seksualitimerdeka.org/2011/11/fakta.html

No comments: